وزیر بهداشت خبر داد

تعریف ساختار جدید در دانشگاه های علوم پزشكی

تعریف ساختار جدید در دانشگاه های علوم پزشكی به گزارش رژیم آسان وزیر بهداشت از تعریف ساختار جدید در دانشگاه های علوم پزشكی كشور آگاهی داد و اظهار داشت: بر طبق این ساختار جدید روسای دانشگاه های علوم پزشكی دارای قائم مقام خواهند شد كه آنها پیگیری مسائل درمان، بهداشت و دارو را عهده دار خواهند شد و روسای دانشگاه ها نیز باید ورود جدی در بحث پژوهش و آموزش داشته باشند.


به گزارش رژیم آسان به نقل از ایسنا، دكتر سعید نمكی در حاشیه جلسه معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشكی كشور كه بامداد امروز در ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران به مهمترین تقاضای خود از مسئولان آموزشی دانشگاه ها اشاره نمود و اظهار داشت: نخستین بحث من سوژه تحول آموزشی است كه خوشبختانه در دانشگاه های علوم پزشكی شروع شده است و اعتقاد ما این است كه ارائه هر نوع خدمتی در نظام بدون ایجاد تحول آموزشی میسر نیست و همكاران ما شروع كردند در شیوه پذیرش دانشجو، شیوه ها و مدلهای آموزشی، تحول در ارتقای اعضای هیات علمی و ایجاد یك دگرگونی در مدلهای آموزشی و اجرایی بخشی آموزشی كشور را شروع كنند و این تحول هم در فضای دانشگاهی و بیرون دانشگاهی و همین طور جامعه شكل بگیرند.
وی در ادامه اشاره كرد: عدالت آموزشی از دیگر مباحث مهم حوزه آموزش پزشكی است و اعتقاد ما بر این است كه تمامی افراد با استعداد واجد شرایط، بدون پایگاه طبقاتی باید بتوانند به آموزش عالی كشور برسند. ما باید اهتمام نماییم فقیرترین افراد اگر استعدادی دارند از آموزش عالی محروم نشوند و بحث ما این است كه چه نماییم به جز هوش و استعداد كمترین تاثیر را در پذیرش دانشجویی علوم پزشكی داشته باشیم.
وزیر بهداشت همین طور به مدل اداره بیمارستان های آموزشی اشاره نمود و اظهار داشت: اعتقاد من مسئولیت اداره این مراكز توسط معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشكی است و این افراد باید در این مسائل مداخله بیشتری داشته باشند و اداره امور دانشگاه ها از دیگر موضوعاتی است كه ما مدتی است آنرا مورد بررسی قرار می دهیم این كه ما چگونه بتوانیم ساختار دانشگاه ها را به شكلی تغییر دهیم كه آموزش و پرورش نخستین بحث اداره این دانشگاه ها قر ار بگیرند.
به گفته وزیر بهداشت رئیس دانشگاه های علوم پزشكی ما باید بجای پرداختن مسائلی نظیر درمان و غیره كه اكثریت ذهن آنها را درگیر می كند از بحث آموزش و پژوهش مغفول نماند و باید به ساختار جدید كمك نماییم كه آنها با تعیین یك قائم مقام كه مسئولیت رسیدگی به بحث درمان و بهداشت و درمان عهده دار خواهند شد روسای دانشگاه ها ورودی جدی در امور پژوهشی و آموزشی داشته باشند.
دكتر نمكی نحوه انتخاب مدیران بیمارستان های دانشگاهی همچون موضوعات امروز نشست بود كه در این جلسه صحبت شد كه چگونه می توان این مساله را با مدیریت رئیس دانشكده پزشكی و بخش آموزشی دنبال نمایم.
وی درباب سیاست وزارت بهداشت در جذب دانشجویان خارجی نیز اظهار داشت: این یكی از موضوعاتی است كه در وزارت بهداشت دنبال می شود اما تمامی نگرانی ما این است كه برای ورود دانشجویانی كه بهر دلیلی در خارج از كشور تحصیل می كنند راهگشا باشیم و اگر استحقاق این را دارند در دانشگاه های داخل تحصیل كند به كشور منتقل شوند. اما باید این اقدام بر طبق چارچوب های صورت بگیرد كه دانشجویان داخل كشور احساس ضعف و نابرابری نكند. از جانب دیگر نیز نمی توانیم راه را بر هم وطنی ببنیدیم كه استعداد حضور در كشور را داشته است این افراد اگر استحقاق داشته باشد و شرایط خاصی كه هم ترازی داشته باشد با دانشجویان درون كشور كه زحمت زیادی را می كشند بدین سبب دنبال راه های برای ورود آنها به كشور هستیم.
وزیر بهداشت اشاره كرد: هم اكنون حدود ۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشكی داخل تحصیل می كند اساسا یكی از كارهای ما این است تا می توانیم دانشجویی بیشتری پذیرش نماییم چونكه این دو پیام برای ما دارد اول این كه كمك اقتصادی و علمی برای دانشگاه های علوم پزشكی به حساب می آید دوم این كه هر كدام از این دانش آموختگان بعنوان پیام آور علمی و فرهنگی در جاهای دیگر دنیا به شمار می روند.
نمكی درباب اصلاح سهمیه های دانشگاه های علوم پزشكی نیز اظهار داشت: نباید افرادی را تربیت نماییم كه به سبب این كه برای تربیت آنها از منابع دولت استفاده می شود پس از فارغ التحصیل روی دست ما بمانند. انتظار ما این است كه به این پرسش پاسخ دهیم كه چه كسی را و با چه سطحی از مهارت در كجا و برای كدام جایگاه در نظام ارائه خدمت باید تربیت نماییم. این مساله پیگیری می شود و ممكنست در مواردی ظرفیت ها كم و یا زیاد شود ولی تمام تلاش ما این است كه از ظرفیت موجود بیشترین بهره را در پذیرش بیشتر دانشجویان انجام دهیم.
وی درباب اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه ها شامل سهمیه ایثارگران اظهار داشت: در این خصوص پیشنهادی تقدیم دولت شده است كه پس از این كه مراحل خودرا طی كند، جزئیات آنرا اعلام خواهیم كرد.
ماجرای دو پیامك تبلیغاتی به وزیر بهداشت چه بود؟
به گزارش رژیم آسان به نقل از ایسنا، دكتر سعید نمكی همین طور در نشست معاونان دانشگاه های علوم پزشكی كشور در سخنانی به ماجرای دو پیامك دریافتی درباب پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشكی با دریافت هزینه اشاره نمود و اظهار داشت: بتازگی دو پیامك دریافت كردم كه مضمون آن"تضمین قطعی پذیرش دانشجوی پزشكی با یك مبلغ مشخص"بود. ما باید جلوی این نوع موج بی عدالتی ها در كشور را بگیریم. در واقع این پدیده اتفاق افتاده و شعار نیست. اگر فردی با چنین وقاحتی به شكل گسترده و در سطح ملی به وزیر بهداشت هم پیامك می دهد و پذیرش در رشته پزشكی را قطعی اعلام می كند به این معنا است كه ما راحت می گوییم صندلی های ما قیمت دارد.
وی اجرای طرح تحول آموزش پزشكی را از برنامه های ضروری و مهم وزارت بهداشت عنوان نمود و اظهار داشت: در طول سال های گذشته باوجود همه تنگناها، همكاران ما در معاونت آموزشی كارهای بزرگی را رقم زدند چونكه هر تحولی در هر عرصه ای بدون ایجاد تحول در عرصه آموزش امكان پذیر نیست. ضمن اینكه ایجاد تحول در عرصه آموزشی نیز موضوعی نیست كه نتایج آنرا بخواهیم بزودی مشاهده نماییم بلكه در سال های پس از اجرای یك برنامه بعنوان سرمایه گذاری عظیم قابل ارزیابی می شود.
وی در ادامه اشاره كرد: اگر ما فكر نماییم كه می توانیم بدون توجه به مسائل زیربنایی آموزش به تحولی دست یابیم این امكان محقق نمی گردد كه بااینكه منظور از تحول آموزشی به تحول در آموزش عالی خلاصه نمی گردد بلكه تحول آموزشی باید از همان دوران ابتدایی یعنی مدارس شروع شود. چونكه اگر كشوری دانشگاه یا آموزش پرورش توسعه یافته نداشته باشد، نمی تواند به توسعه نیروی انسانی و همین طور انسان توسعه یافته برسد و بدون توجه به انسان توسعه یافته، توسعه مدلول پیدا نمی كند.
دكتر نمكی اشاره كرد: در ادبیات توسعه، انسان توسعه یافته بعنوان یك هدف غایی توسعه به حساب می آید و دانشگاه ها نیز جایی هستند كه می توانند انسان توسعه یافته تربیت كنند به همین جهت این مراكز باید بتوانند با تغییر در محتویات درسی و شیوه ها به این هدف مهم توسعه كمك كنند. چونكه تحول آموزشی فقط با تغییر در محتویات درسی محقق نمی گردد و رسالت ما این است كه بتوانیم به تحول شخصیتی در افراد برسیم.
وزیر بهداشت با عنایت به اینكه باید طرح تحول آموزش پزشكی زودتر از طرح تحول سلامت اجرایی می شد، اظهار داشت: نظام سلامت بدون تغییر رفتار اجتماعی نمی تواند متحول شود و ما باید طرح تحول آموزش پزشكی را زودتر از طرح تحول سلامت اجرایی می كردیم چونكه تغییر رفتار فقط با آموزش در كشور ایجاد می شود و ما باید پكیج های آموزشی را در دانشگاه ها تدوین نماییم كه این پكیج ها بتوانند به تحولات تغییرات اجتماعی منجر شود و دانشگاه های علوم پزشكی باید دراین زمینه ورود جدی داشته باشد.
وی با تاكید بر لزوم تغییر شیوه های آموزش در دانشگاه ها اشاره كرد: برنامه ها یا پكیج های آموزشی باید با تغییر شیوه های آموزشی برای گروه های متفاوت اجتماعی و یا گروه های هدف تعریف شود و دانشگاه های علوم پزشكی با تدوین این برنامه های آموزشی اجازه ندهند آموزش های اجتماعی به دست گروه های شیاد بیفتد.
دكتر نمكی بر لزوم اجرای عدالت آموزشی در كشور تاكید كرد كرد و اظهار داشت: هیچ كشوری بدون عدالت گستری پایدار نمی ماند. نباید به سبب فقر، محرومیت آموزش در یك كشور ایجاد شود و نباید استعدادهای درخشان یك كشور به سبب تنگدستی و فرودستی از تحصیل عالی جا بمانند.
وی تاكید كرد: هرچند در دانشگاه های علوم پزشكی همكاران ما با این نوع روش های تبلیغاتی پذیرش دانشجو و همین طور فروش صندلی مقابله می كنند اما حتما روزنه هایی برای ورود این افراد به وجود آمده است و بدین سبب این نوع پدیده ها بی عدالتی آموزشی است و ما باید برای مقابله با بی هویت كردن رشته های خودمان تلاش نماییم.
وزیر بهداشت همین طور بر اهمیت مهارت آموزش در دانشگاه های علوم پزشكی تاكید كرد و اظهار داشت: ما باید افراد ماهر، متخصص و كاردان برای ارائه نظام خدمت تربیت نماییم به همین جهت دانشگاه های علوم پزشكی باید یك دفعه دیگر در بازبینی رشته های خود و پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تلاش كنند و باید به این پرسش پاسخ بدهند كه فارغ التحصیلان ما مقرر است در كجا خدمت كنند. آیا ما می توانیم منابع عمومی كشور را صرف تربیت نیروی انسانی بیهوده نماییم، چه كسی با چه سطحی از مهارت در چه بازه زمانی توسط چه كسی در كجا و برای چه جایگاهی باید تربیت شود، این مسائل سوالاتی است كه لازم است توسط همكاران آموزشی ما پاسخ داده شود.
دكتر نمكی از هزینه زیاد در تربیت نیروی انسانی گران قیمت در آموزش پزشكی انتقاد نمود و اظهار داشت: هم اكنون ما در خیلی از رشته ها فوق تخصص و متخصص تربیت می نماییم ولی سرباز را برای ارائه خدمت تربیت نمی نماییم. مثلا در فیلدی فوق تخصص جذب می نماییم اما زنان، متخصص داخلی و كودكان مورد توجه قرار نمی گیرد. در نتیجه این افرادی كه با هزینه گران تربیت می شوند پس از فارغ التحصیلی نیز خدمات گران قیمت به مردم ارائه می دهند، به همین علت این مساله از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیست و باید دنبال راهكارهایی باشیم كه بتوانیم نیروی انسانی ارزان، با كیفیت را در بازه زمانی كوتاه تربیت نماییم.
معاونان آموزشی دانشگاه ها در بحث نظارت بر درمان حضور داشته باشند
وزیر بهداشت با تاكید بر اینكه معاونان آموزشی دانشگاه ها باید در بحث نظارت بر درمان نیز حضور داشته باشند، اظهار داشت: متأسفانه هم اكنون معاونان آموزشی خودرا از بحث درمان جدا كرده اند این در حالیی است كه آموزش جزء لاینفك درمان است. بدین سبب نباید این گونه باشد كه معاونان آموزشی دخالتی در امر درمان نكنند. اینكه یك دانشجوی رزیدنت، انترن با چه اخلاق پزشكی با بیمار رفتار كند كار معاونان آموزشی دانشگاه ها است و باید به این مساله باید ورود پیدا كنند.
وی همین طور درباب شیوه ارتقاء و ارزیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشكی نیز اظهار داشت: درست است كه ما در رنكینگ های بین المللی از نظر تعداد مقالات جایگاه خوبی داریم اما باید بر فاكتورهای دیگر ارزیابی اعضای هیأت علمی همچون در حوزه تربیت دانشجو، آموزشی و... نیز توجه ویژه ای صورت بگیرد و این گونه نباشد كه افراد فقط بر طبق شاخص مقاله مورد ارزیابی قرار بگیرند.
دكتر نمكی اشاره كرد: هم اكنون روسای دانشگاه های ما به سبب مشكلات مالی اغلب پیگیر مسائل مالی، دارو، تغذیه و... هستند و فرصت چندانی برای ورود به عرصه آموزشی و پژوهشی ندارند اما با تغییر ساختار مدیریت روسای دانشگاه ها و تعریف یك جایگاه قائم مقامی برای روسای دانشگاه ها این فرصت برای حضور بیشتر آنها در عرصه آموزشی و پژوهشی نیز دنبال می شود چونكه من اعتقاد ندارم رئیس دانشگاه با پرداختن به امور، پیگیری هایی نظیر ماش، عدس، نخود، لوبیا و بدهی تأمین اجتماعی از عرصه آموزش غافل بماند.
وزیر بهداشت از بحث ادغام خانه های بهداشت در دانشگاه های علوم پزشكی انتقاد نمود و اظهار داشت: با احیای سازمان سلامت استانها نقش معاونت های سلامت، درمان و... در دانشگاه های علوم پزشكی تعیین می شود. متأسفانه زمانی كه در سازمان برنامه و بودجه كشور بودم وزیر بهداشت همواره برای پیگیری امور معاونان درمان و گاهی هم بهداشت را با خود به همراه می آورد و حضور معاونان آموزشی و پژوهشی در جلسات سازمان برنامه و بودجه كمتر احساس می شود كه باید این تفكر و ذهنیت مغفول ماندن آموزش حذف و این مساله در اولویت مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه ها قرار بگیرد.
می توانیم در بحث علمی دور خود حصار ایجاد كنیم
وی با تاكید بر اینكه ما نمی توانیم در بحث علمی به دور خود حصار ایجاد نماییم و از حضور در عرصه های بین المللی جا بمانیم، اظهار داشت: بااینكه در حوزه پزشكی توانمندی های زیادی را داریم و حتی می توانیم علاوه بر تأمین نیازهای داخل در عرصه آموزش و سلامت كشور خدماتی را در عرصه منطقه ای نیز ایجاد نماییم اما با این وجود ما نمی توانیم از حضور در عرصه بین المللی دور بمانیم و دور خود حصار ایجاد نماییم و نیازمند تعاملات بین المللی هستیم.
دكتر نمكی درانتها خطاب به مسئولان دانشگاه های علوم پزشكی اعلام نمود: مطالبات ما از تأمین اجتماعی به اندازه ای بود كه دانشگاه ها را زمین گیر كرده بود اما این پیام خودرا به مسئولان دانشگاه ها می دهم كه سه ماهه باقی مانده سال در زمینه وصول مطالبات از تأمین اجتماعی به شكلی است كه روزهای بهتری را طی خواهیم كرد.
منبع:

1398/10/10
12:52:15
5.0 / 5
4084
تگهای خبر: آموزش , بیمار , پزشك , تغذیه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
رژیم آسان - easy Diet
easydiet.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رژیم آسان محفوظ است

رژیم آسان

رژیم غذایی لاغری آسان