همزمان با هفته سلامت در گفت وگو با ایسنا تشریح شد

بهداشت چشم انتظار اعتبار، خطر كاهش پوشش نظام مراقبت های اولیه

بهداشت چشم انتظار اعتبار، خطر كاهش پوشش نظام مراقبت های اولیه رژیم آسان بهداشت چشم انتظار اعتبار، خطر كاهش پوشش نظام مراقبت های اولیهبه گزارش رژیم آسان به نقل از ایسنا، موضوع پوشش سراسری خدمات حوزه سلامت در ایران امروز با چالش منابع مالی روبرو شده است؛ به صورتی كه سال قبل و در جریان تدوین بودجه سال ۹۷، اعتبار اجرای برنامه پزشكی خانواده بعنوان نسخه شفابخش نظام سلامت كشور كه چندین سال است بر ضرورت اجرا و پوشش سراسری آن تاكید می شود، از دوهزار میلیارد تومان به نصف كاهش پیدا كرد. معاون بهداشت وزارت بهداشت ابراز نگرانی می كند كه در صورت ادامه این روند، جمعیت كمتری تحت پوشش نظام مراقبت های اولیه قرار می گیرند.

دكتر علیرضا رئیسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شعار امسال روزجهانی بهداشت، اظهار نمود: این شعار استراتژی جدید سازمان جهانی بهداشت است. نخستین بیانیه آلماآتای قزاقستان ۴۰ سال پیش تدوین شد كه از مهم ترین بیانیه های این سازمان است و نظام مراقبت های اولیه بر مبنای آن بنا نهاده شد. این در حالیست كه ما ۴۵ سال است در كشور بهداشت داریم. ایران هم در تدوین این بیانیه نقش پررنگی داشته است. چهار ماه دیگر چهلمین سالگرد صدور آن است و دومین بیانیه هم صادر خواهد شد. بیانیه دوم درباره پوشش همگانی بهداشت است و از ایران هم به صورت ویژه جهت شركت در این مراسم دعوت شده است.

وی درباره وضعیت ایران از نظر پوشش شبكه بهداشت و مراقبت های اولیه توضیح داد و اظهار داشت: امروز روستایی نداریم كه ۷۰۰ نفر جمعیت داشته باشد، اما خانه بهداشت در آن نباشد. علاوه بر آن با عنایت به پوشش ۹۸ درصدی واكسیناسیون در كشور، از این نظر جزو رتبه های اول در دنیا هستیم. در برنامه پنجم و ششم توسعه، به گسترش شبكه بهداشت در سطح شهرها مانند روستاها توجه شده و بعنوان راهبر اصلی بر آن تاكید می گردد. در دولت یازدهم حركت خوبی در این زمینه آغاز شد و هم اكنون پایگاه ها و مراكز جامع سلامت معادل خانه ها و مراكز بهداشتی روستاها بوجود آمده اند. ما در روستا بهورز و در شهرها مراقب سلامت داریم. پیش شرط اجرای هر برنامه بزرگ در سطح ملی، منابع پایداری است كه بتوانیم روی آن حساب نماییم.
۳ هدف اصلی برای توسعه شبكه بهداشت كشور
معاون وزیر بهداشت، پرونده الكترونیك و سامانه یكپارچه بهداشت، پزشكی خانواده و نظام ارجاع را سه هدف اصلی برای توسعه شبكه بهداشت اعلام نمود و ادامه داد: در سال ۹۵ برای اجرای برنامه پزشك خانواده شهری دو هزار میلیارد اعتبار مقرر و زیرساخت های خوبی هم فراهم گردید، اما در سال ۹۶ این رقم به هزار میلیارد كاهش پیدا كرد. اواخر سال ۹۶ و در فصل بودجه هم این رقم برای سال ۹۷ درنظر گرفته شد، اما قول دادند كه این رقم اصلاح می گردد.

رئیسی تصریح كرد: ما حداقل به دوهزار میلیارد تومان نیاز داریم كه بتوانیم این برنامه را اجرا نماییم. مجلس و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه هم قول هایی دادند، اما این امر محقق نشد و برای سال آینده هم همان هزار میلیارد مصوب شد. مراحل اجرایی پزشك خانواده كاملا مشخص و ۱۲ گام اجرایی برای آن طراحی شده است. با عنایت به منابعی كه اختصاص می دهند می توان این گام ها را سریع یا كند پیش برد. این گام ها در صورت تخصیص اعتبار طی چهار تا پنج سال در سطح كشور مستقر می شود، در غیر این صورت این روند طولانی تر می گردد كه به نفع حوزه سلامت و اقتصاد آن نیست.

معاون بهداشت وزیر بهداشت همینطور افزود: اگر در حوزه پیشگیری سرمایه گذاری نماییم ده ها برابر آن می توان در حوزه درمان صرفه جویی كرد. ما بر مبنای تجارب كشور و دنیا مدل بومی خویش را برای اجرای سیستم های نظام ارجاع و پزشك خانواده طراحی كردیم. این مدل برای ما كاملا شفاف و روشن است و زمان بندی اجرایی دارد، اما حتما نیاز به اعتبار دارد. با وجود این مورد مصر هستیم آن را اجرا نماییم، اما ممكن است در سال اول كمی كندتر عمل شود. یكی از خصوصیت های مهم این گام ها این است كه اجرای هركدام خروجی مشخصی دارد و گامی رو به جلو است.
اگر بودجه داشتیم، تا ۱۴۰۰ پزشك خانواده اجرا می شد
رئیسی با اشاره به اینكه اگر بودجه پزشكی خانواده تامین می شد تا سال ۱۴۰۰ می توانستیم آن را به صورت كامل مستقر نماییم، خاطرنشان كرد: نخستین گروه متخصصان پزشك خانواده شهریور امسال فارغ التحصیل می شوند؛ یعنی برای نخستین بار فارغ التحصیل پزشك خانواده خواهیم داشت. این نیروها به تدریج اضافه می شوند و می توانیم كارها را در سطح تخصصی توسط نیروهای آموزش دیده انجام دهیم. برنامه های مفصلی هم برای برای بازآموزی، آموزش های سالانه و عرضه خدمات با كیفیت تر پیش بینی كرده ایم.

وی در ادامه بیان كرد: طبق برنامه ششم توسعه تا آخر سال دوم این برنامه سیستم سطح یك (مراقبت های اولیه) قابلیت نظام ارجاع را داشته باشد. از نظر زیرساخت الكترونیك این قابلیت كه سطح یك قادر باشد با استفاده از سیستم، بیمار را به سطوح بالاتر ارجاع دهد تا آخر سال ۹۷ شدنی است، اما اعتباری كه مشخص شده ما را دچار چالشی جدی كرده است. مطابق احكام دائمی قانون برنامه ششم توسعه، یكی از وظایف ما برون سپاری خدمات به بخش خصوصی است. ما حدود ۲۲ هزار مراقب سلامت، ۱۴۰۰ كارشناس تغذیه و ۱۶۰۰ كارشناس بهداشت روان با استفاده از برون سپاری جذب كرده ایم، اما وقتی یكباره بودجه نصف می گردد چطور باید پول آنها را بدهیم؟

رئیسی با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات نیروهای شبكه بهداشت شهری به علت كمبود بودجه، اظهار نمود: از طرفی می گوییم كه باید قانون را اجرا نماییم، از سوی دیگر با اعتراض مراقبان روبرو می شویم؛ چراكه نخستین تخصیص به آنها در مرداد ماه سال ۹۶ صورت گرفت؛ به صورتی كه مراقبان سلامت پنج ماه كار كردند، اما در ماه پنجم سال پرداختی انجام شد. با عنایت به این مورد باید این موارد را از منابع داخلی پرداخت می كردیم.

معاون وزیربهداشت با اشاره به اینكه این مورد سبب تولید نارضایتی می شود، خاطرنشان كرد: اگر مقرر است برون سپاری صورت گیرد، باید بودجه آن را تضمین نماییم. پیش شرط اجرای هر برنامه بزرگ در سطح ملی، منابع پایدار می باشد كه بتوانیم روی آن حساب نماییم. حوزه بهداشت خدماتی است. ما ۲۳ هزار نیرو جذب كرده ایم و اگر نتوانیم پرداختی داشته باشیم انگیزه كار ندارند. باز هم قول هایی در این زمینه به ما داده شده است كه امیدواریم عملی شود.

وی تصریح كرد: اگر بخواهیم پوشش همگانی را در سطح شهرها تولید نماییم، باید به ازای هر ۲۵۰۰ تا سه هزار نفر یك مراقب سلامت به كار بگیریم. اگر بودجه نصف شود، جمعیت تحت پوشش هم نصف می گردد. هم اكنون جمعیت شهری در ایران ۵۲ میلیون نفر است، اگر بودجه كافی نداشته باشیم، مجبور می شویم فقط ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهیم. سطح پوشش شبكه بهداشت ارتباط مستقیمی به اعتبارات دارد؛ چون پولی كه برای این كار پرداخت می گردد به صورت سرانه بین مردم ساكن شهر تقسیم می گردد. هم اكنون جمعیت شهری در ایران ۵۲ میلیون نفر است، اگر بودجه كافی نداشته باشیم، مجبور می شویم فقط ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهیم.

رئیسی با تاكید براینكه اولویت این دوره از فعالیت حوزه بهداشت عمق بخشی به كیفیت خدمات است، خاطرنشان كرد: هم اكنون به اندازه كافی خدمات گسترش داده شده است. كار اصلی ما در این دوره صدمه شناسی و شناخت دقیق نیازهای مردم است كه بتوانیم با شاخص درباره آنها صحبت نماییم. یكی از برنامه های اصلی كه در این دوره دنبال می شود، افزوده شدن دو واكسن پنوموكوك و روتاویروس به شبكه بهداشت است.
تمركز بر كنترل مالاریا، سل و ایدز در مناطق مرزی
معاون وزیربهداشت با اشاره به موفقیت ایران در زمینه كنترل سل و مالاریا در شهرهای مرزی كشور، اظهار نمود: با وجود اینكه ایران همسایه پاكستان وافغانستان است، اما از نظر كنترل سل و مالاریا یكی از شاخص های ممتاز منطقه را دارد. بیشتر موارد بروز سل و مالاریا در ایران ناشی از ورود اتباع خارجی است. یكی از برنامه هایی كه در این دوره به صورت جدی روی آن كار می گردد كنترل مالاریا، سل و اچ آی وی در مناطق مرزی بخصوص شرق كشور است. بیماریابی فعال در این مناطق در دستور كار قرار دارد كه به كمك آن بتوانیم پیش از انتشار، از آنها پیشگیری نماییم.

وی با اشاره به اجرای برنامه ایراپن برای غربالگری سه سرطان در كشور، ادامه داد: هركدام از دانشگاه های علوم پزشكی در كشور، یك شهر با جمعیت حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر را برای اجرای آزمایشی غربالگری سه سرطان روده، دهانه رحم و سینه انتخاب می كنند. علاوه بر آن كنترل بیماری دیابت، فشار خون و عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی هم در قالب برنامه ایراپن در دستور كار قرار دارد.


1397/02/01
12:59:18
5.0 / 5
5283
تگهای خبر: بیمار , بیماری , پزشك , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
رژیم آسان - easy Diet
easydiet.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رژیم آسان محفوظ است

رژیم آسان

رژیم غذایی لاغری آسان