ماجرای فراخوان متولدین 95 به بعد برای تزریق واكسن فلج اطفال چه بود؟

ماجرای فراخوان متولدین 95 به بعد برای تزریق واكسن فلج اطفال چه بود؟ به گزارش رژیم آسان رئیس اداره بیولوژیك سازمان غذا و دارو به تاریخچه تولید و مصرف واكسن فلج اطفال در ایران اشاره نمود و درباره علت فراخوان اخیر برای واكسیناسیون نوع تزریقی این واكسن توضیح داد.دكتر علی واشقانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تاریخچه استفاده از واكسن فلج اطفال در كشور، اظهار داشت: واكسن خوراكی فلج اطفال برای نخستین بار در سال ۱۳۵۴ در ایران تولید شد و از سال ۱۳۶۳ در برنامه ایمن سازی كشوری قرار گرفت. بدین سبب واكسن خوراكی فلج اطفال همچون نخستین واكسن هایی بود كه در طرح كشوری واكسیناسیون قرار گرفت. پوشش برنامه ایمن سازی كشوری در سال اول اجرایی برنامه در كشورمان ۳۴ درصد بود، یعنی ۳۴ درصد كودكان واجد شرایط، واكسن را دریافت می كردند.
پوشش ۹۹ درصدی واكسیناسیون برای كودكان ایرانی
وی با اشاره به اینكه برمبنای برنامه واكسیناسیون كشوری همه كودكانی كه به دنیا می آمدند باید واكسن های تعیین شده در برنامه را دریافت می كردند، اضافه كرد: به تدریج با توسعه برنامه واكسیناسیون در كشور، پوشش این برنامه در سال ۱۳۹۲ به بیشتر از ۹۹ درصد كودكان رسید و تقریباً می توانیم ادعا نماییم كه تمام كودكانی كه در ایران متولد می شوند، واكسن های تعیین شده در این برنامه، همچون واكسن خوراكی فلج اطفال را دریافت می كنند.
آخرین گزارش ابتلاء به فلج اطفال در ایران
واشقانی افزود: با اجرای برنامه كشوری واكسیناسیون كه واكسن خوراكی فلج اطفال هم در آن قرار داشت، آخرین موردی كه از بیماری فلج اطفال در كشورمان گزارش شده، مربوط به سال ۱۳۷۹ بود. بطوریكه پس از سال ۱۳۷۹ دیگر گزارشی از بروز فلج اطفال در كشورمان نداشتیم. در عین حال در سال ۱۳۶۷ یا ۱۹۸۸ میلادی سازمان جهانی بهداشت مأموریت پیدا كرد كه برنامه ریشه كنی فلج اطفال را در كل دنیا اجرا نماید. در آن سال ویروس فلج اطفال در ۱۲۵ كشور دنیا گزارش شده بود، اما برنامه واكسیناسیون الزامی ضد فلج اطفال در كشورها انجام شد و هم اكنون این ویروس فقط در دو كشور وجود دارد كه متأسفانه این دو كشور همسایه ما هستند. هم اكنون ویروس فلج اطفال در افغانستان و پاكستان در گردش است و تا سال ۲۰۱۲ در نیجریه هم وجود داشت كه همان سال در آنجا هم ریشه كن شد.

رئیس اداره بیولوژیك سازمان غذا و دارو با اشاره به میزان اثربخشی واكسن خوراكی ایرانی فلج اطفال در ریشه كنی این بیماری در كشورمان، اظهار داشت: از دیدگاه ایمنی و اثربخشی برنامه هایی كه در چارچوب برنامه واكسیناسیون كشوری در ایران انجام شده است، بسیار اثربخش بوده اند. باید توجه كرد كه از سال ۱۳۷۹ تابحال هیچ موردی از ویروس فلج اطفال در كشورمان مشاهده نكرده ایم و از سویی هم اكنون ویروس فلج اطفال در دو كشور همسایه ما وجود دارد و ریشه كن نشده است، اما همچنان خبری از فلج اطفال در ایران نیست. این مساله نشان داده است كه واكسن فلج اطفالی كه در ایران تولید و در برنامه واكسیناسیون كشوری استفاده شده، از اثربخشی لازم برخوردار بوده كه حتی با عنایت به همسایگی با دو كشوری كه هنوز ویروس در آنها وجود دارد، ما موردی از فلج اطفال را مشاهده نكرده ایم و این نشان داده است كه واكسن خوراكی تولیدی ما از كیفیت مناسبی برخوردار بوده است.
واكسنی كه دو ظرفیتی شد
واشقانی در ادامه صحبت هایش درباره ماجرای فراخوان جدید برای واكسیناسیون كودكان متولد شده از سال ۱۳۹۵ به بعد كه از طرف وزارت بهداشت اعلام شده است، اظهار داشت: فلج اطفال سه تیپ ویروس دارد. در ابتدا واكسن خوراكی تولیدی ما هر سه نوع ویروس را داشت و مورد استفاده قرار می گرفت، اما ایران هم مانند سایر كشورها در چارچوب برنامه ریشه كنی فلج اطفال ملزم شد تا از نوع سه ظرفیتی واكسن خوراكی به نوع دو ظرفیتی آن پیش رود. برای اینكه نوع دو فلج اطفال مدت ها بود كه دیگر در دنیا گزارش نشده بود. بدین سبب سازمان جهانی بهداشت تصمیم گرفت كه ویروس نوع دو را از واكسن خوراكی فلج اطفال حذف كند. بر همین مبنا واكسن خوراكی ایرانی هم مقابل ویروس نوع یك و نوع سه افراد را واكسینه می كند. در سال ۲۰۱۶ این مساله اجرا شد و گفته شد كه همه كشورها ملزم هستند كه از واكسن سه ظرفیتی به دو ظرفیتی سوئیچ كنند.

وی افزود: حال از آنجایی كه واكسن تزریقی فلج اطفال هم هر سه تیپ ویروس را دارد، كشورهایی كه واكسن خوراكی سه ظرفیتی را به دو ظرفیتی تغییر دادند، باید در چهار ماهگی نوزادان یك واكسن فلج اطفال تزریقی هم برای كودكان تزریق كنند. ما هم این برنامه را از نیمه آپریل ۲۰۱۶ یعنی چهار اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اجرا كردیم. یعنی از نوع سه ظرفیتی به دو ظرفیتی واكسن فلج اطفال سوئیچ كردیم و یك واكسن تزریقی فلج اطفال هم به برنامه واكسیناسیون كشوری افزوده شد.
فراخوان جدید برای تزریق واكسن فلج اطفال
واشقانی با اشاره به اینكه در سالی كه این مأموریت سازمان بهداشت جهانی در كشورها اجرا شد، یكی از تولیدكنندگان واكسن تزریقی فلج اطفال باز گرفتار مشكل شد، افزود: بر همین مبنا هم تأمین واكسن تزریقی فلج اطفال در ۵۵ كشور گرفتار مشكل شد. پس از این واكسن را سهیمه بندی كردند و به صورت محدودتر در اختیار كشورها قرار گرفت و منابع تأمین واكسن تزریقی كمتر شد. از اردیبهشت سال ۱۳۹۵ كودكان واكسن خوراكی دو ظرفیتی و یك واكسن تزریقی فلج اطفال در چهار ماهگی دریافت كرده اند، اما در همان اوایل سال ۹۵ هم تأمین واكسن تزریقی فلج اطفال با مشكل مواجه گردید. البته این مشكل در ۵۵ كشور صورت گرفت و بر همین مبنا واكسن سهمیه بندی شد. در ایران هم واكسن تزریقی را در مناطقی كه اولویت بیشتری داشتند و استان هایی كه هم مرز با افغانستان و پاكستان بودند، تزریق می كردند. هم اكنون كه واكسن تأمین شده است، كودكان متولد سال ۱۳۹۵ به بعد در ۹ استان فراخوان شده اند تا واكسن تزریقی فلج اطفال را دریافت نمایند. كودكانی كه پیش از این تاریخ متولد شدند، نوع سه ظرفیتی را دریافت نمودند و واكسیناسیون شان كامل است و نیازی به دریافت واكسن تزریقی فلج اطفال ندارند.

وی در ادامه صحبت هایش با تاكید بر اینكه واكسن خوراكی فلج اطفالی كه در كشور ما تولید می شود، با كیفیت است و با استفاده از همین واكسن توانستیم فلج اطفال را از سال ۱۳۷۹ در كشورمان متوقف نماییم، اظهار داشت: از آن سال به بعد هیچ موردی از فلج اطفال در كشور ما مشاهده نشده است. نكته مهم این است كه ما در كنار دو كانون مهم فلج اطفال قرار داریم و با آنها مراوده و رفت وآمد داریم. این مساله نشان داده است كه واكسن تولید شده در كشور ما با كیفیت است و نظارتی هم كه ما در حوزه كنترل كیفی آنها داریم، این اطمینان را به وجود می آورد كه این واكسن ها بطور مناسب در كشور ما تولید و توزیع می شوند.

رئیس اداره بیولوژیك سازمان غذا و دارو اشاره كرد: باید بدانیم كه در حوزه ایمنی واكسن ها، صِرف تولید مهم نیست، بلكه در كنار تولید باید نظارت بر شرایط توزیع واكسن ها هم مدنظر قرار دهیم. واكسن ها حساس به نور و حرارت هستند. بدین سبب پس از تولید واكسن كار ما تمام نمی گردد، بلكه در تمام مراحل توزیع و مصرف واكسن هم باید نظارت نماییم تا واكسن در زمان مصرف با مشكل مواجه نشود و بتواند كیفیت خودرا حفظ كند. این موارد ذیل برنامه های نظارتی سازمان غذا و دارو قرار دارد و با عنایت به همین موارد، در این مدت توانسته ایم كیفیت واكسن فلج اطفال را به صورت پایدار حفظ نماییم.
كنترل ایرانی با تاییدیه جهانی
واشقانی با اشاره به اینكه برنامه ریشه كنی فلج اطفال در ایران، بسیار مورد توجه سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است، اظهار داشت: ما با واكسن خوراكی تولیدی خودمان توانستیم فلج اطفال را كنترل نماییم. همه اینها نشان داده است كه برنامه های نظارتی مان به صورت دقیق پیش رفته و سیستم نظارتی ما مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت است. باید توجه كرد كه فقط قسمتی از برنامه ریشه كنی فلج اطفال در چارچوب واكسیناسیون انجام می شود، بخش دیگر این برنامه این است كه حتی روی نمونه های آزمایشگاهی فلج اطفال هم باید نظارت نماییم كه این كار انجام می شود. برای اینكه اگر قرار باشد فلج اطفال در جامعه منتشر شود، بسیار خطرناك می باشد. بدین سبب فقط قسمتی از برنامه ما برای پیشگیری، واكسیناسیون است.

وی با اشاره به اینكه سازمان جهانی بهداشت سیستم داروهای بیولوژیك سازمان غذا و دارو را بازرسی و ارزیابی كرده است، اضافه كرد: سازمان جهانی بهداشت به اثربخش بودن سیستم نظارتی ایران در عرصه تولید و توزیع واكسن ها تاییدیه داده است. از طرفی نتیجه كار هم نشان داده است كه واكسن های تولید ما كیفیت مناسبی دارند و ما توانستیم این بیماری را در كشور كنترل نماییم.

رئیس اداره بیولوژیك سازمان غذا و دارو در ادامه صحبت هایش درباره وضعیت واردات واكسن های تزریقی فلج اطفال، اظهار داشت: واكسن های تزریقی فلج اطفالی كه تابحال وارد كشور ما شده اند، از طرف دو تولیدكننده فرانسوی و هلندی بوده است. اخیراً یك تولیدكننده هندی هم اضافه شده كه مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت هم قرار گرفته، اما ما از این شركت وارداتی انجام نداده ایم. بدین سبب واكسن های تزریقی ما از دو تولیدكننده فرانسوی و هلندی هستند كه كیفیت آنها هم مورد تأیید تولیدكننده، وزارت بهداشت كشور مبدا و سازمان جهانی بهداشت بوده است.

وی ضمن رد برخی شایعات در خصوص بی كیفیت و یا چینی بودن واكسن های تزریقی فلج اطفال، اظهار داشت: این اظهارات واقعیت ندارند. به هر حال كیفیت واكسن های وارداتی مورد تأیید تولیدكننده، وزارت بهداشت كشور مبدا، وزارت بهداشت كشور و سازمان غذا و داروی ایران و سازمان جهانی بهداشت است. از طرفی موفقیت های ما در برنامه ریشه كنی فلج اطفال نشان داده است كه هم كیفیت واكسن ها و هم نظارت وزارت بهداشت بر تولید، توزیع و واردات آنها خوب بوده است.
واكسن تزریقی فلج اطفال در ایران تولید می شود؟
واشقانی درباره امكان تولید واكسن تزریقی فلج اطفال در كشور، اظهار داشت: برنامه انتقال تكنولوژی واكسن تزریقی فلج اطفال هم در كشور ما در حال انجام می باشد. در این زمینه با یكی از تولیدكنندگان واكسن تزریقی فلج اطفال دو سال است كه برنامه انتقال تكنولوژی را دنبال می نماییم و چندین مرحله از سایت ما بازرسی كردند. بر این اساس امیدواریم در آینده نزدیك این اتفاق بیفتد و خودمان واكسن فلج اطفال را در كشور خودمان تولید نماییم.
1397/11/23
13:23:12
5.0 / 5
4749
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
رژیم آسان - easy Diet
easydiet.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رژیم آسان محفوظ است

رژیم آسان

رژیم غذایی لاغری آسان